ÇOCUKLARA VERİLEBİLECEK EN İYİ HEDİYE: EŞLER ARASINDAKİ İYİ...
Uzman Psikolog İnci Güçer

Uzman Psikolog İnci Güçer

İnci Güçer

ÇOCUKLARA VERİLEBİLECEK EN İYİ HEDİYE: EŞLER ARASINDAKİ İYİ İLİŞKİ

13 Aralık 2019 - 23:41

Ebeveynimizle iyi bir ebeveyn-çocuk ilişkisi yaşamış olmamız, ileride iyi bir eş ilişkisi kurabileceğimizin garantisi olabilir mi? Ya da eşimizle iyi geçiniyor olmamız ailemizin geri kalanıyla da iyi geçineceğimizi garantiler mi? Daha da önemlisi, eşimizle sahip olduğumuz ilişki çocuklarımızla ne tür bir ilişkiye sahip olacağımız hakkında öngörü sağlayabilir mi?

Abigail Millings (Society for Personality and Social Psychology) yaptığı bir araştırmada, eşleriyle ilişkilerinde birbirlerinin ruh hali ve duygusal tepkileri konusunda farkındalığı yüksek olan ebeveynlerin,  çocuklarının duygusal ihtiyaçlarını fark etmeye daha eğilimli olduğunu belirlemiş.  Bu türden bir evlilik ilişkisindeki olumlu ebeveynlik özelliklerinin çocukların psikolojik, akademik ve sosyal gelişimi açısından fayda sağladığı saptanmış. Babaların çocuklarıyla yoğun bir duygusal ve fiziksel bağlılık-birliktelik yaşadığı durumlarda bu olumlu etkinin daha fazla olduğu görülmüş.

Eşlerin birbirine yönelik bağlılığının ve duygusal iletişimin yüksek seviyede olması, çocuklarıyla olan ilişkilerinde de bağlılık ve duygusal iletişimin yüksek olacağını gösteriyor. Eşler arasındaki olumlu ve destekleyici ilişki becerilerini geliştirmek sadece eşler arasında değil, gelecek nesillerle de güçlü ilişkiler kurmayı sağlayan çok değerli bir hediye!

İnsanı, yaşamı boyunca en az anne babası kadar etkileyen; onlar arasındaki ilişkinin kalitesidir! Kişi nasıl bir aile ikliminde yetiştiyse, yetişme sürecinde anne ve baba arasında nasıl bir ilişki, iletişim, ahenk ya da uyumsuzluk gördüyse partnerini bu izlenimlerine göre seçecek ve gördükleri, kaydettikleri her neyse bunları partnerine yansıtacaktır.  Anne ve babasının birbirlerine olan sevgileri ile aralarındaki iletişim tarzı, bireyin yaşamını ve kurduğu ilişkileri belirleyecektir.

Bu döngüden çıkmanın tek yolu, farkındalık kazanmaktır. Bunun için kişi, kendi yaşantılarını yetkin bir psikoterapist eşliğinde gözden geçirmeli, algı, duygu ve düşüncelerini yeniden çerçevelendirmelidir. Psikolojik yardım almak, farkındalık kazanmanın en sağlıklı yoludur.

Özetle; çocuklarınıza vereceğiniz en değerli hediye de bırakacağınız en büyük miras da; öncelikle eşinizi sevmek ve bu sevgiyi ifade etmektir. Çocuğu sağlıklı büyüten 3. Ebeveyn işte bu sevgi ve açık iletişimdir.