VEDA ve VEDİK EDEBİYAT yahut ÂTMÂ'nın SESLERİ
Sungur Pamir

Sungur Pamir

VEDA ve VEDİK EDEBİYAT yahut ÂTMÂ'nın SESLERİ

29 Mayıs 2020 - 10:26


Öncelikle Veda ile Vedik arasındaki farkı açıklığa kavuşturmamız lazım: VEDA ile Yunus Emre'nin tanımladığı

"Beni bende demen bende değilem
bir BEN vardır bende benden içerü"


Benden içerü olan BEN; yani Özbenlik'i (Tekil bir kavram olduğu için imlası böyle) yani Einstein'ın tabiri ile Birleşik Alanı, Veda dilinde Saf Bilinç, Saf Zekâ alanını ya da ÂTMÂ'yı (yani; Â bana; ya da Âbenim'i) kastediyoruz (Burada hemen açıklayalım insanın ‘A’ sesini çıkartabilmesi için beyindeki bütün nöronların faal hale geçmesi gerekmektedir, bütün lisanlarda A sesinin olmasının nedeni budur). Bu Saf Bilinç, Saf Zekâ alanı tezahür etmemiş bir alandır, şimdilik soyut bir alandır (CERN'de çekim gücünü oluşturan parçacığı keşfetmeye çalıştılar); içinde evreni, canlıları oluşturan ve her şeyin evrimleşmesini, gelişmesini sağlayan ve kendiliğinden bütün doğa yasalarının türediği tekil Doğal Yasa alanıdır. Bu alan bizim nokta değerimiz olan DNA'mızın da temelinde bulunan alandır. Bu alanın 40 temel özelliği vardır ve bu 40 özellik fizyolojimizin 40 hususunu ya da bölümünü oluşturur ve karşılığıdır. Fizyolojinin bu 40 özelliği de VEDİK EDEBİYATI yani VEDA’ya Dayalı Edebiyatı oluşturur.

Bu tekil alan Big Beng'den önceki fiziksel nokta değerin de temelini oluşturur. Big Beng'den sonra türeyen her şeyin temelidir. Fiziksel alem, hepimiz, her şey bu alandan ortaya çıkarken ya da türerken düzenli, vezinli, ardışık ses dizelerinden oluşan bir nevi melodi gibi türer; örneğin bir kuark bu alandan belirli bir fırıl ile tezahür ederken belirli bir sesle ya da nota ile tezahür eder, bir sonraki safhada ise kuark, leptona evrilirken daha farklı seslerle evrilir; kuarklar, leptonlar, yukarı leptonlar, nötrinolar vs. temel parçacıklar denen elektron, pozitron, nötron vs. ye evrilirken daha karmaşık, daha kombine ses karışımları halinde evrilirler; atoma evrilirken ses karışımları daha belirli dizelerdeki seslerle evrilirler. Bu aynen bir orkestranın elemanlarının şefin (burada Doğal Yasa'nın) hüneriyle belirli bir senfoniyi icra etmeleri gibidir. Bu sesler canlılar düzeyinde çok daha zenginleşir, ardışık ilerler, karmaşık vezinle evrilir, canlıya ve onun bölümlerine hayat dediğimiz şeyi veren muhteşem bir senfoniyi (Beni, seni, onu, onları ve diğerlerini) oluşturur.

Bu sesleri, Birlik Bilincine ulaşmış ya da ulaşan ermiş bilgelerin kendi evrimleşmiş fizyolojilerinde algılamaları ve bizlerin işitebileceği vezinli ses dizeleri (mantralar, sutralar, kandalar, şılokalar-ki bunlar senfoninin bölümleri gibidir) halinde tekrarlamaları ile yani ağızdan-kulaklara tarzında bir iletişimle bizlere ulaştırmışlardır. Teknolojinin geliştiği çağımızda da internetten, DVD kayıtlarından Vedik Panditlerin seslendirdiği bu dizeler her zaman ulaşabileceğimiz yakınlıktadır.

DNA'yı, RNA'ları, hücreleri, dokuları, organlar ve sistemlerini bu küçükten büyüğe doğru gelişen icralar birleşerek sonunda; fizyoloji; dediğimiz bu muhteşem organizmayı ya da senfoniyi oluşturur. Eğer hastalanırsak, bedenimizde bazı dokular, organlar ya da sistemlerden bazıları işlevini düzgün yapamıyorsa, o sistemi oluşturan alt-bölümlerde yanlış sesler oluşuyor, sistemin ahengini bozuyor demektir. Maharishi Mahesh Yoginin (MMY'nin) Vedik Bilimi tabiriyle o bölüm, dolayısıyla da bölümlerin ses düzeni bozulmuş, doğru dizelerini unutmuş, hatırlayamıyor, onun için o muazzam senfonide çatlak seslere neden oluyor demektir. Kuantum alan ya da MMY Vedik Bilimi tabiriyle
hastalık dediğimiz şey budur. Çaresi

                                              www.vedicsound.org

web sitesine girerek (log in) rahatsızlığınızı listeden belirleyip, bunu düzeltecek (yahut fizyolojik bölümün ya da bölümlerinin yitirdiği hafızasını geri kazandıracak, hatırlatacak) doğru (yani Birlik Bilincindeki) sesleri, bir düzen dahilinde size dinleterek, hafızasını tekrar canlandırabilirsiniz.

Vedik Sesler ile hangi rahatsızlıkların tedavi edilebileceğini de web sitesinde görebilirsiniz.

Diğer bir tedavi tarzı da fizyolojinin kuantum düzeyinden tedavi yapan Maharishi AyurVeda'dır; bu sağlık bilimi fizyolojide önce teşhis, sonra doğal bitkisel karışımlarla tedavi, Pança Karma uygulamasıyla da fizyolojiyi arındırarak yani toksinleri dışlayarak sağlığı düzeltmek bilimidir.

En temel MMY Teknolojisi ise Düşünceyi Aşmak (TM) yöntemidir; bu yöntem temelde sinir sistemine yerleşmiş anormallikleri düzeltmek, sinir sistemini bilinçaltının baskısından, bilinç altını temizleyerek, eriterek arındırmaktır. İleri teknikleri ve Yogi uçuşunu da içeren ileri uygulamalar ile bu temizlik daha da hızlandırılabilir. Yöntem esasta zihni ÂTMÂ alanıyla düzenli bir şekilde aşinalaştırarak ilerler, bu arada bilinç-altındaki birikimler erir ve tamamen eridiğinde de kişi ÂTMÂ alanında düşünce, faaliyet ve davranışta bulunmak yeteneğini kazanır ve artık Doğal Yasa onun hizmetindedir.

Diğer bir MMY Teknolojisi de Yagyalardır; bu ses bilimi teknolojisinde, Yagyalar evren boyunca yankılanmakta ve dışımızdaki dünyada göreceli yaşam ile içimizde var olan bütünlüğü birleştirir. Yagyalar, MMY'nin Vedik Panditleri tarafından ezbere söylenen Veda'nın (ÂTMÂ';nın yani Tüm Bilgi'nin) yukarıda anlattığımız sesleridir; Yaratıcı Zekâ'nın (yani Doğa Yasalarının) özel dürtülerini canlandırılarak faydalı sonuçlar elde edilmektedir, örneğin yaklaşan tehlikeleri veya engelleri ortadan kaldırmak ya da sağlık, uyum, mali başarı, ulusal güvenlik ve istikrar ya da kalıcı Dünya barışı yaratmak gibi.

"Veda mısraları (sesleri), tezahür etmiş evrenin tamamından sorumlu Doğa Yasaları'nın ikâmet ettiği, kendine-dayalı Özbenlik'e, Aşkınlık Alanına, ÂTMÂ'ya dayanır." - Rk Veda

Ayrıca Vedik seslendirmeleri, gün içinde belirli saatlerde, örneğin Düşünceyi Aşmak (TM) ve TM-Sidhi programının hemen ardından 10 dakika kadar dinlemek sistemi çok rahatlatır, arındırır ve hafızasını canlandırır. MMY, Vedik sesleri DVDler halinde (örneğin SAMA Veda, duyusal algılamanın mükemmelleşmesi ki Evrensel Bilince bu algılamamız kusursuzlaştığında ulaşırız) insanlığa sunmuştur.

Bunun dışında www.Vedicpandits.org sitesinden aylık çok düşük bir ücretle çok geniş bir Vedik Edebiyat seslendirmeler portföyünden de yararlanabilirsiniz.

Sevgilerle

YORUMLAR

  • 0 Yorum