KUANTUM YAŞAM-3
Sungur Pamir

Sungur Pamir

KUANTUM YAŞAM-3

28 Kasım 2019 - 15:55

Günün Sözü:Bugünün hayalleri yarının fırsatlarıdır.

SORU - Tip–0 uygarlığını tanımlar mısınız? Bu kavramı henüz tanımlamadınız.

M.K. -Tip–0 uygarlığı enerjisini ölü bitkilerden, petrol ve kömürden elde eden
uygarlıktır, iklimi kontrol edemezler. Bu uygarlık Tip–1 uygarlığındaki gibi depremleri
ve volkanları kontrol altına alamaz. Bunlar, Tip–2 uygarlığı gibi güneş patlamalarıyla
oynayamaz ve ölen bir yıldızı ateşleyemez. Ve Tip–3 uygarlık gibi gökadaların bağrında
yolculuk yapamaz.

Bizler Tip–0 uygarlığıyız. Tip-0‘dan Tip–1 uygarlığına geçiş bekli de yüz yılımızı alacak
ve bu faz geçişinin ipuçlarını görmekteyiz. İnternet, bir Tip–1 telefon sistemidir. Tip–1
uygarlığın dili İngilizce olacaktır. Avrupa Birliği, Tip–1 ekonominin başlangıcı olacaktır.
Hollywood, rap müzik ve kot pantolon, hoşlanın ya da hoşlanmayın, Tip–1 uygarlığının
kültürü olacaktır.

Petrol şirketleri eski paradigmayı koruyorlar; eski karbondioksit paradigmasını yani
atmosferdeki ısı artışına yol açan eski paradigmayı koruyorlar. Kutup buzulları erimeye
başladı. Alaska erimeye başlıyor. 30–50 yıl içinde Kilimenjaro dağında hiç kar
kalmayabilir. Artık Alp dağlarında kayak hayal olabilir. Önümüzdeki elli yıl içerisinde
Grönland yavaş yavaş yok olacaktır. Burada gezegenimizin atmosferindeki kaotik bir
kaymadan bahsediyoruz. Dünyanın ekmek sepetleri olan tarım alanları -buğday kuşağı
ve mısır kuşağı- 1930’lu yıllarda olduğu gibi kum fırtınaları bölgesine dönüşebilir. Isınan
deniz suyu tarafından güçlendirilen devasa kasırgaların deniz kıyısındaki şehirleri silip
süpürmesinden söz ediyoruz. Sıcaklık arttıkça sivrisineklerin ve sıtmanın kuzeye doğru
yayılmasından bahsediyoruz. Tarım alanlarının çölleşmesinden söz ediyoruz. Kanada
rölatif olarak ılıman olabilir ve muazzam ısı kuşaklarına sahip olabilir. Birleşik Devletler
nihayetinde Meksika’nın iklimine ve Meksika da Sahara çölünün iklimine sahip olabilir.
Bunları bir düşünün.

Bu ölüm zincirini yani Petrol şirketlerinin ve petrokimya sanayinin atmosfere sera etkisi
yaratan gazları salmasıyla oluşan zinciri kırmadıkça oluşacak paradigma kayması
yukarıdaki gibi olacaktır. Öyleyse neden dış uzaya baktığımızda Tip–1, Tip–2 veya
Tip–3 uygarlıkları görmüyoruz? Astronom Frank Drak’e göre bu uygarlıklardan
Samanyolu Galaksimizde 10.000 kadarı olmalıdır. Bekli sadece galaksimizde 10.000
tane Tip–0 uygarlık vardı ve bunların hepsi kendi kendini yok etti, çünkü Tip-0’dan Tip-
1’e geçiş bütün faz geçişlerinin en tehlikeli olanıdır. Paradigma kaymalarının en
büyüğüdür, çünkü kendimizi yok etme gücümüz var demektir.

Şu anda yaşayan nesil, bu videoyu izleyen nesil, bu nesil şimdiye dek bu gezegen
yüzeyinde doğmuş, dolaşmış en önemli nesildir, çünkü bu nesil bizim Tip-0’dan Tip–1
‘e, bir gezegen medeniyetine, bir Aquarius çağına geçip geçmeyeceğimizi belirleyecek
olan nesildir. Yahut da karbondioksit ile atmosferimizi kirletip kirletmeyeceğimizi
belirleyecek nesildir. Uranyumun gücüyle kendimizi zehirleyip zehirlemeyeceğimize
karar verecek nesildir. Bir gün dış uzaya yolculuk yaptığımızda uzayda diğer uygarlıkları
göreceğiz. Belki de ölmüş uygarlıklar göreceğiz. Belki de uranyum gücüyle zehirlenmiş
atmosferler göreceğiz. Belki de yaşamın sürdürülmesine imkân tanımayacak kadar
ısınmış atmosferler göreceğiz. Bekli de Tip–1 uygarlıktan Tip–2 uygarlığa geçerken
başarısız olmuş uygarlıklar göreceğiz. Burada bir uyarı da şudur: Bu kaymanın
getireceği mezhepçiliği, nasyonalizmi ve kökten dinciliği, nefreti ve kızgınlığı kontrol
altına almadıkça ve hırsımızı dizginlemedikçe asla Aquarius çağına ulaşamayabiliriz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum