Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik yayımlandı
08 Ekim 2019 - 13:07

Ülkemizde yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte olan yanık tedavi hizmetlerinin güncel ihtiyaç ve beklentilere uygun olarak sunulmasını temin etmek üzere hizmet verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fizikî şartlarını, araç, gereç, tıbbi donanım standartlarını, sevk ve nakil esaslarını, yanık merkezi, yanık ünitesi ve yanık odalarının kurulmasını, mevcutların yeniden yapılandırılması ile bu birimlerin işleyiş ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yanık Tedavi Birimleri Hakkında Yönetmelik 08/10/2019 tarihli ve 30912 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlandı.

Yönetmelik ve eklerine ulaşmak için tıklayın.