Categories Vize

Sanayi Sicil Belgesi Ne Zaman Vize Yapılır?

Sanayi Sicil Belgeniz iptal edilmediği sürece geçeri olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği gereği belge tarihi itibarıyla 2 yılda bir vize işlemi yapmanız gerekmektedir.

Sanayi sicil belgesi vize yenileme nasil yapilir?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Sanayi Sicil belgesi vize süresi geçerse ne olur?

Vize işleminin yaptırılmamasının cezai yaptırımı bulunmamaktadır. Ancak, süresinde vize işlemlerini yaptırmayan sanayi işletmelerinin sanayi sicil belgeleri hukuken geçersiz sayılacağından, bu belge ile sağlanan haklardan yararlanamayacaklardır.

Sanayi sicil belgesi ne kadar sürede yenilenir?

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

Sanayi Sicil belgesi vize nedir?

Sanayi Sicil Belgesi Vizesi Nedir? Sanayi Sicil Belgesini gereçli kılan vize, belgenin verildiği tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerlidir. Bu süre zarfında kullanılabilen vize, ikinci yılın sonunda yeniden düzenlenmelidir. Şirketin bulunduğu ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’ne başvuru yapması gerekmektedir.

You might be interested:  Vize Randevu Nasıl Alınır?

Hangi firmalar sanayi sicil belgesi almak zorundadır?

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak ve faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Kapasite Raporu yenileme nasil yapılır?

Kapasite Raporunun Yenilemesi Nasıl Yapılır? Kapasite Raporu Yenileme işlemlerinde ilk başvuruda olduğu gibi evraklar güncel halleriyle yeniden düzenlenerek bağlı bulunduğunuz odaya Başvuru formu ile müracaat edilir. Kapasite Raporu Ücretleri odanın belirlediği hesap numaralarına ve veya vezneden yatırılır.

Kapasite raporu olmadan sanayi sicil belgesi alinir mı?

Önemli Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.

Sanayi sicil belgesi elektrik indirimi yüzde kaç?

Sanayi Sicil Belgesi ‘nin en önemli kullanım alanı elektrik kullanımındaki kw/saat başına %25 indirimdir.

Sanayi sicil belgesi idari para cezası ne kadar?

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. uncu maddesi gereği 2020 yılı içerisinde 1.586,00 (Binbeşyüzseksenaltı) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Sanayi Sicil Belgesi nereye verilir?

1. Sanayi sicil belgesi almak için aşağıda sizlerden istenilen belgeler ile beraber Sanayi Bakanlığı bünyesinde hizmet vermekte olan Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Sanayi Sicil Belgesi Yıllık işletme cetveli ne zaman?

Sanayi Sicil Belgesine sahip olan işletmelerin, cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları adına, 2020 Yılına ait ” Yıllık İşletme Cetveli ” bildirimini en geç 30.04.2021 tarihine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

You might be interested:  FAQ: Ata Aöf Vize Sınavları Nasıl Oluyor?

Yıllık işletme cetveli verme süresi uzatıldı mı?

Mücbir sebep başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından onaylandığında artık 2020 yılı Yıllık İşletme Cetveli verilme süreniz 14.06.2021 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olur.

Sanayi sicil yıllık işletme cetveli nedir?

sanayi işletmelerinin geçmiş yıla ait bilgilerinin yazıldığı, her yıl sanayi ve ticaret il müdürlüklerine verilen bir formdur. bu formun her sene ilk dört aylık dönem içinde mutlaka sanayi ve ticaret il müdürlüklerine bir dilekçe ekinde verilmesi zorunludur.

Sanayi Sicil Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4/1 maddesine göre, üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (https://sanayisicil. sanayi.gov.tr ) web sayfasındaki “ Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda

Sanayi sicil belgesi ne işe yarar?

Sanayi Sicil Belgesi Sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halde tamirat yapan işletmelere T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Sanayi ve Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla verilen belgedir.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *