Categories Vize

FAQ: Sanayi Sicil Belgesi Vize Işlemleri Nasil Yapilir?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Sanayi Sicil belgesi vize süresi ne kadar?

Sanayi Sicil Belgeniz iptal edilmediği sürece geçeri olup 2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliği gereği belge tarihi itibarıyla 2 yılda bir vize işlemi yapmanız gerekmektedir. Vize işleminiz için belge tarihi baz alınarak sistem açılacak olup bu tarihten önce sistemde vize yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sanayi sicil kaydı alabilmek için ne yapmak gerekir?

2014/11 sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4/1 maddesine göre, üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ait (https://sanayisicil. sanayi.gov.tr ) web sayfasındaki “ Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” üzerinden elektronik ortamda

Sanayi sicil belgesi ne kadar sürede yenilenir?

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt yapılan her işletme adına Sanayi Sicil Belgesi düzenlenir. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Vize Başvurusu Ne Kadar Önce Yapılır?

Sanayi sicil E belge nasıl alınır?

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR? A) Sanayi Sicil Belgesi almak için, e -Devlet veya Bakanlık Web sitesi Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda işletme yetkilisi tarafından müracaat edilir.

Sanayi sicil belgesi vize yenileme nasil yapilir?

Sanayi Sicil Belgesi vizesi, belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir üretim yerinin bulunduğu İlin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünce yapılır. Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne müracaat edilir.

Kapasite raporu olmadan sanayi sicil belgesi alınır mı?

Önemli Not: Kapasite Raporu bulunmayan işletmeler sanayi sicil belgesi alamazlar. Ayrıca sanayi sicil belgesinin alımından sonra yıllık işletme cetvellerinin da doldurulması gerekli olup bu konudaki yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde işletmelere para cezası uygulanmaktadır.

Kapasite Raporu için neler gerekli?

Kapasite Raporu Müracaatında İstenen Belgeler

  • Eksiksiz doldurulmuş kapasite raporu müracaat formu, (2 nüsha)
  • Firmanın imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve 1 adet fotokopisi, (Aslı görüldükten.
  • Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, Mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, Organize.

Sanayi sicil belgesini kimler alabilir?

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt yaptırmak ve faaliyete başladıkları tarihten itibaren iki ay içinde sanayi siciline kayıt olmak zorundadır. Her üretim yerinin ayrı ayrı kaydedilmesi gerekmektedir. bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Yıllık işletme cetveli kimler verecek?

İşletme cetveli e-Devlet kapısı veya bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.

Sanayi Sicil Belgesi Yıllık işletme cetveli ne zaman?

Sanayi Sicil Belgesine sahip olan işletmelerin, cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları adına, 2020 Yılına ait ” Yıllık İşletme Cetveli ” bildirimini en geç 30.04.2021 tarihine elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

You might be interested:  Schengen Vize Başvurusu Nereye Yapılır?

Sanayi sicil belgesi idari para cezası ne kadar?

Süresi içerisinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek 2019 yılına ait Yıllık İşletme Cetvelini vermeyen Sanayi Sicil Belgesine sahip işletmeler hakkında; 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 9. uncu maddesi gereği 2020 yılı içerisinde 1.586,00 (Binbeşyüzseksenaltı) TL İdari Para Cezası uygulanacaktır.

Yıllık işletme cetveli verme süresi uzatıldı mı?

Mücbir sebep başvurunuz İl Müdürlüğü tarafından onaylandığında artık 2020 yılı Yıllık İşletme Cetveli verilme süreniz 14.06.2021 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olur.

Sanayi sicil yıllık işletme cetveli nedir?

sanayi işletmelerinin geçmiş yıla ait bilgilerinin yazıldığı, her yıl sanayi ve ticaret il müdürlüklerine verilen bir formdur. bu formun her sene ilk dört aylık dönem içinde mutlaka sanayi ve ticaret il müdürlüklerine bir dilekçe ekinde verilmesi zorunludur.

Sanayici Belgesi Nedir?

Geçerli kapasite raporu bulunan firmalar için, belirli kurum ve kuruluşlara (Gümrük Müdürlükleri, İhale Komisyonları, Fuar İdareleri, Bankalar ve Resmi Kurumlar) ibraz edilmek üzere düzenlenen bir belgedir. Bir diğer anlatımla Kapasite Raporunda yazan ürünlerin üreticisi olduğu anlamına gelen bir belgedir.

Sanayi sicil belgesi nasıl sorgulanır?

Sanayi Sicil Belgesi Sorgulama işlemini Firmanızın adına Sanayi Sicil Belgesi var olup, olmadığını firmamız aracılığı ile ya da firmanızın üretim yerinin bulunduğu İl’in Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek sorgulayabilirsiniz.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *