Categories Türkiye

Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Kim?(Soru)

Türkiye Komünist Partisi, 11 Kasım 2001 tarihinde kurulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması “TKP” şeklindedir. Simgesi çarkla çevrelenmiş çekiç ve üstünde bulunan yıldızdır. Genel başkanı Ali Rıza Aydın’dır.

Komünist parti hangisi?

T

  • TKP/ML Hareketi.
  • Toplumcu Kurtuluş Partisi (Türkiye)
  • Türk Komünist Fırkası
  • Türkiye Halk İştirakiyyun Fırkası
  • Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi.
  • Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi/Devrimci Koordinasyon Birliği.
  • Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi.
  • Türkiye İşçi Partisi (2017)

Türkiye Komünist Partisi kim kurdu?

1960’lar: Yükselen devrimci hareket 1960 ile 1970 arası, TKP’nin ülke içindeki kadroları TİP’i desteklediler. Millî Demokratik Devrim–Sosyalist Devrim tartışmalarının başlangıcı yine bu döneme denk düşer.

Türkiye’de komünist partisi ne zaman kuruldu?

Türkiye Komünist Partisi, 11 Kasım 2001 tarihinde kurulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması “TKP” şeklindedir.

Komünist partiler hangi parti sistemidir?

Komünist parti, işçi sınıfının önderliğinde üretim araçlarının mülkiyetinin kolektifleştirilmesini hedefleyen ve tüm dünyada herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacı kadar ilkesi doğrultusunda sınıfsız, sınırsız ve sömürüsüz bir dünya kurmayı amaçlayan yasal veya yasa dışı olarak örgütlenen, silahlı kanadı da

Sosyalizmin kurucusu kimdir?

Bilimsel sosyalizm terimi Friedrich Engels tarafından kullanılan, Karl Marx’ın öncülük ettiği sosyal-politik-ekonomik teoriyi tanımlar.

Atatürk neden komünist parti kurdu?

Türk Komünist Fırkası, Türk Kurtuluş Savaşı döneminde kurulmuş siyasi parti. 18 Ekim 1920’de kuruldu. Bu kararın önemli nedenlerinden biri, Ankara Hükûmeti ile Sovyet Hükûmeti arasındaki yakınlaşmaydı. Parti, Anadolu’daki sol eğilimleri bünyesinde toplamayı ve denetim altında tutmayı amaçlıyordu.

You might be interested:  Galatasaray Konyaspor Türkiye Kupası Maçı Hangi Kanalda?(En iyi çözüm)

Türkiye’de komunizm yasak mı?

Cumhuriyetin kuruluşundan çok partili siyasi hayata geçilen döneme kadar Türkiye’de komünist siyasi partiler yasal olarak faaliyet gösteremedi. 1925’te Şeyh Said İsyanı gerekçesiyle çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile komünistler de yargılandı, 38 sanıklı TKP davasında sanıklara 7 ila 15 yıl hapis cezası verildi.

Ülkemizin ilk siyasi partisi nedir?

İlk kurultayını Sivas’ta yapan Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk tarafından “Halk Fırkası” adıyla 9 Eylül 1923’te kuruldu. 20 Kasım 1923’te ise Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti, Halk Fırkası’nın bünyesine katıldı. 1924’te Halk Fırkası’na muhalefet edilmesi için Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu.

Emek Partisinin görüşü nedir?

Emek Partisi (kısaca EMEP), 1996 yılında kurulan ve Türkiye’de faaliyet gösteren Marksist-Leninist bir siyasi parti. Parti, işçi sınıfının (proletarya) iktidarıyla kurulacak proletarya diktatörlüğünü ve halk demokrasisini savunmaktadır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *