Categories Türkiye

Türkiye Kelimesi Hecelerine Nasıl Ayrılır?(Mükemmel cevap)

Türkiye Kelimesini Hecelerine Ayıramayan Öğrenci: ‘Türkiye Bölünmez, Türkiye Tek Hecedir’

Hecelerine nasıl ayrılır?

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Sürpriz Hecelerine nasıl ayrılır?

TDK’da kelimenin doğru yazımı ” sürpriz ” şeklinde ayrı yazılır.

Ilköğretim nasıl Hecelenir Türk Dil Kurumu?

Birleşik kelimeleri hecelemenin bazı kuralları vardır. ilköğretim kelimesi il-köğ-re-tim şeklinde hecelerine ayrılır.

Kağıt Hecelerine nasıl ayrılır?

Ka – ğıt şeklinde hecelenen kelimenin orijinal hali ”kağad”dır. TDK’ya göre kağıt nasıl yazılır ve cümle içinde nasıl kullanılır?

Ilkokul heceleri nasıl ayrılır?

İlkokul kelimesi her ne kadar karışık görünse de, doğru bir şekilde hecelerine ayrılabilir. İlk-o-kul şeklinde hecelerine ayırmak, doğru bir ayırmadır.

Kaplumbağa Hecelerine nasıl ayrılır?

Kaplumbağa kaç hece

 • Çiftçi. Misafir – 27 Şubat 2018 cevapladı 0 0.
 • 3 hece. Kap-lum-bağa. Misafir – 12 Ocak 2018 cevapladı 0 0.
 • 4 hece kap-lum-bğa. Misafir – 11 Ocak 2018 cevapladı 0 0.
 • Kaplumbağa 4 heceden oluşur kap1 lum2 ba3 ğa4. Misafir – 09 Şubat 2017 cevapladı 0 0.

Kardanadam nasil Hecelenir?

Türk Dil Kurumu’na göre ” kardan adam ” ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz. Kartopu oynamak yerine kardan adam yapmayı tercih ederim. Evimizin önüne kocaman kardan adam yapmışlar.

You might be interested:  O Ses Türkiye Nasıl Gidilir?

4 heceli kelimeler nelerdir?

Dört heceli kelimeler nelerdir

 • Eğ-len-ce-li.
 • Ça-lış-ma-mak.
 • Ka-ra-de-niz.
 • Bey-pa-za-rı
 • Kap-lum-ba-ğa.
 • Ar-ka-daş-lar.
 • Ka-ra-si-nek.
 • Ge-mi-ci-ler.

Buzdolabı Hecelerine nasıl ayrılır?

Türk Dil Kurumu’na göre ” buzdolabı ” birleşik yazılır.

Ilkokul Hecelerine nasıl ayrılır 2021?

İlkokul sözcüğü, ilk-o-kul şeklinde hecelerine ayrılmalıdır.

İlköğretim satır sonunda nasıl yazılır?

tdk kurumu sitesi der ki; Bitişik yazılan birleşik kelimeler tek kelime gibi hecelenirler. “başöğretmen” ba-şöğ-ret-men biçiminde; “ ilköğretim ” il-köğ-re-tim; “hanımeli” kelimesi de ha-nı-me-li biçiminde hecelenir. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu.

Başöğretmen Hecelerine nasıl ayrılır TDK?

Heceler ünsüz harf ile başlar diye öğretilir genelde. Mesela Başöğretmen de Ba-şöğ şeklinde hecelenir.

Olağanüstü kelimesi nasıl Hecelenir?

İki yazım şeklinden ise sadece bir yazım şekli doğrudur. Olağan üstü kelimesi TDK’ya göre doğru şeklide yazılışı “ olağanüstü ” şeklindedir. Doğru yazım şekli ayrı yazmak değil bitişik yazmaktır.

Treni nasıl Hecelenir?

Tren kelimesi tek heceli bir kelimedir. Bu sebeple de ” tren ” sözcüğü başkaca bir heceye ayrılamaz.

Hanımeli heceler nasıl ayrılır?

Hecelere ayırmada ise, iki sözcük birleşmiş olduğu için birinci kelimenin sonundaki sessiz harf, ikinci kelimenin başında yer alan sesli harf ile birleştirilerek heceliyoruz. Sonuç olarak hanımeli kelimesi 4 heceden oluşmaktadır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *