Categories Türkiye

Türkiye Haritası Kastamonu Nerede?(Çözülmüş)

Türkiye haritasında Kastamonu ili hangi ana yöndedir?

Kastamonu ili Türkiye ‘nin kuzey kıyısında yer alır. Karadeniz Bölgesi’nin batısındadır. Şehir merkezi sahil kesiminde değil, iç kısımda yer alır. Doğusunda Sinop’a, güney doğusunda Çorum’a, güneyinde Çankırı’ya, batısında ise Bartın ve Karabük’e komşudur.

Kastamonu Tam olarak nerede?

Kastamonu ili Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Kastamonu; Karabük, Bartın, Çankırı, Çorum ve Sinop illeri ile komşudur.

Kastamonu halkı nereden göç etmiştir?

Büyük ihtimalle Transkafkasya kökenli olan bu kavimler yakın akrabaları olan Hititler ve Luwiler ile aynı çağlarda Anadolu’ya gelmiş ve bu bölgeye yerleştikleri düşünülmektedir. MÖ II. Binin sonlarında bölgedeki kültürel yapı Kastamonu ‘nun Devrekâni ilçesi sınırlarındaki Kınık kazıları ile ortaya konmuştur.

Kastamonu’ya Türkler nereden geldi?

Prehistorik çağlardan sonra havalinin (Paflagonya’nın) bilinen Sümerlerin en eski bir kolu olan Gaslar (Gaşka Türkleri )’dır. Kastamonu ‘nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazinin Oğlu Gümüş tekin devrinde “1105 yılında” gerçekleşmiştir.

Kastamonu ilçeleri nelerdir?

Kastamonu ilinin deniz kıyısında olan ilçeleri; Cide, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve İnebolu’dur. İç kısımda bulunan ilçeleri; Ağlı, Pınarbaşı, Şenpazar, Tosya, Taşköprü, Hanönü, Devrekani, Azdavay, Araç, Küre, Merkez, İhsangazi, Seydiller ve Daday’dır.

Kastamonu il olmadan önce nereye bağlıydı?

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bolu, Çankırı ve Sinop’ u da içine alan Kastamonu Vilayeti, daha sonra Bolu’nun 1907’de, Çankırı ve Sinop’ un 1918’de ayrılmaları ile bugünkü duruma gelmiştir.1924 Anayasası ile il, ilçe, bucak ve köy şeklindeki idari taksimatın kabulünü müteakip Kastamonu ili 1969’a kadar merkez ile

You might be interested:  Hangi Isim 2011 Yılı Türkiye 1.Güzelidir?(Mükemmel cevap)

Kastamonu eskiden nereye bağlıydı?

Eskiler ‘Üsküdar’a kadar Kastamonu ‘ dermiş. Yani İstanbul’dan sonrasına Kastamonu denirmiş.

Kastamonu nasıl bir yer?

Batı Karadeniz’de yer alan Kastamonu; tarihi, yemyeşil doğası, konakları, kalesi, hanları ve masmavi denizi ile görülmeye değer, bambaşka bir Karadeniz şehri. Kastamonu, Anadolu’nun en eski şehirlerinden biri. Dolayısıyla Antik Çağlardan ve Türklerden kalma pek çok eseri barındırıyor.

Kastamonu Doğanyurt nereye yakin?

DOĞANYURT BELEDİYESİ RESMİ WEB SİTESİ Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu İli’ne bağlı bir ilçe olan Doğanyurt, doğusunda İnebolu, batısında Cide, güneybatısında Şenpazar, güneyinde Azdavay ve Küre ilçeleri ve kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir.

Kastamonu’nun kökeni nereden geliyor?

Bir görüşe göre Kastamonu şehri ismini, Hitit döneminde aynı bölge için kullanılan Kastama isminden almıştır. Kastama ismi zamanla Kastamonu ‘ya dönüşmüştür. Bir başka görüşe göre Kastamonu şehri ismini, Gas ve Tumanna kelimelerinin birleşiminden almıştır.

Kastamonu hangi soydan gelir?

Kastamonu Yirmidört Oğuz boyunun neredeyse tamamına yurt olmuştur. Bunlar başlıca: Alpı, Alpoğut, Danişmendli, Kıpçak, Korluk, Çiğil, Yağma gibi Türk boyları Kastamonu ‘ya yerleşmiştir.

Kastamonulular Ermeni mi?

Kastamonu: Kastamonu tarihinde Ermenilerin ozel bir yeri vardir. Onceleri pekçok koyun bulundugu Kastamonu ‘da simdi tek bir Ermeni bile kalmadi. Kastamonu Ermenileri Erivan ve Nahçivan’da goç ederek buraya yerlesmislerdi.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *