Categories Türkiye

Türkiye De Nasıl Yazılır?

Normalde türemiş sözcüklere getirilen ekler birleşik yazılıyor, “Türkiye” de “Türk” sözcüğünden türemiş bir sözcük. Bana göre “Türkiyede” olarak yazılması lazım ancak çoğu yerde görüyorum ki Türkiye‘de şeklinde yazılıyor.

Türkiye’de mi Türkiyede mi?

Bu kelime genellikle Türkiyedeki şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türkiye ‘deki şeklinde olmalıdır.

Türkiyede kelimesi nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Türkiyenin şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türkiye’nin şeklinde olmalıdır.

Deki nasıl yazılır?

bitişik yazılır demek önceki kelimeye bitişik yazılması anlamına gelir, sonrakine değil. ama yer (ordaki), sahiplik (onunki), zaman (deminki) vb. bildiren -ki bitişik yazılır, bağlaç olan ki ise ayrı yazılır.

Balkan yarımadası nasıl yazılır?

Balkanlar veya Balkan Yarımadası, Avrupa kıtasının güneydoğu kesiminde, İtalya Yarımadası ‘nın doğusu, Anadolu’nun batısı ve kuzeybatısında yer alan coğrafi ve kültürel bölgedir. Bölge için bazı yayınlarda Güneydoğu Avrupa terimi de kullanılır.

Türkiye’de de nasıl yazılır TDK?

Normalde türemiş sözcüklere getirilen ekler birleşik yazılıyor, “ Türkiye ” de “Türk” sözcüğünden türemiş bir sözcük. Bana göre “ Türkiyede ” olarak yazılması lazım ancak çoğu yerde görüyorum ki Türkiye ‘de şeklinde yazılıyor.

Türkiye’miz nasıl yazılır TDK?

“ Türkiye ‘ miz mi?” yoksa “ Türkiyemiz mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Türkiyemiz şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Türkiye ‘ miz şeklinde olmalıdır.

You might be interested:  Kyoto Protokolüne Türkiye Ne Zaman Üye Oldu?(Çözüm bulundu)

Ülkede de ayrı mı?

Bu bir yazım kuralıdır. Bulunma durumu eki olan -da / -de / -ta / -te’nin yazılışı öncesindeki kelimeye daima bitişik yazılır: Yolda, işte, evde, caddede, sokakta, şehirde, ülkede, dünyada, evrende, bende, sizde vb. örneklerde olduğu gibi daima bitişik yazılır.

Mali nasıl yazılır TDK?

Mali nedir TDK? sf. (ma:li:) 1. Mal ile ilgili: “ Mali durumu zaten kötü.” -H.

Bir çok nasıl yazılır?

BİRÇOK NASIL YAZILIR? Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı “oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli” olarak biliniyor. Bu kelimenin doğru yazılı ise “ birçok ” şeklinde olmalı.

Deki nasıl yazılır TDK?

Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar: Kızı da geldi gelini de. Durumu oğluna da bildirdi. Sen de mi kardeşim?

Yerine de nasıl yazılır?

Öğrencilere bu konuda pratik bir ipucu da veriliyor: “De, da yerine ‘dahi’ sözcüğünü koyduğunuzda anlam değişmiyorsa, bu bir bağlaçtır ve ayrı ve yazılmalıdır. Anlam değişiyorsa, bu bir ektir ve bitişik yazılır.”

Akşamki kelimesi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Akşam ki şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Akşamki şeklinde olmalıdır.

Yucatan Yarımadası nasıl yazılır?

Yucatán Yarımadası (İspanyolca: Península de Yucatán ), Meksika’nın güneybatısında, Karayip Denizi’ni Meksika Körfezi’nden ayıran yarımada.

Müslüman nasıl yazılır?

9. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: Müslümanlık, Müslüman; Hristiyanlık, Hristiyan; Musevilik, Musevi; Budizm, Budist; Hanefilik, Hanefi; Katoliklik, Katolik vb. 10.

Iber yarımadası nasıl yazılır?

İber Yarımadası Avrupa kıtasının Akdeniz’e uzanan 3 yarımadasından biridir. İber Yarımadasında İspanya ve Portekiz devletleri yer almaktadır. Yarımadanın en güneyinde yer alan Cebelitarık İngiltere’nin idaresindedir.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *