Categories Türkiye

Türkiye Cumhuriyeti Kısaltması Nasıl Yazılır?(Doğru cevap)

Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Türkiye Cumhuriyeti nasıl kısaltılır?

DOĞRU YAZIMI. Gelenekleşmiş olan T.C. ( Türkiye Cumhuriyeti ) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. Örnek kullanım: “T.C.

T.C. de neden nokta var?

Eğer kısaltmanın açılımının okunması zorunlu ise harflerin arkasına nokta konulur. Tıpkı ” T.C. ” örneğinde olduğu gibi. Dolayısıyla bunu “TeCe” olarak değil “Türkiye Cumhuriyeti” açılımıyla seslendirmek gerekir. Böyle bir zorunluluk yoksa -ki genelde böyledir- nokta kullanılmaz.

Resmi yazışmalarda T.C. nasıl yazılır?

İlk satıra “ T.C. ” kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

Nolu nasıl yazılır?

Ve “numara” nın kısaltması, ne yazık ki İtalyancadaki şekliyle dilimize yerleşti, yani “no“ olarak. Oysa “numara“nın kısaltması, TDK yayını İmla Kılavuzu’nda her zaman “Nu” şeklinde gösterilmiştir.

Vesaire nasıl kısaltılır?

Türkçede et cetera veya, etc. yerine vs., vb., vd. kullanılır, ki sözcük olarak karşılıkları, vs: ” vesaire “, vb: “ve benzeri”, vd: “ve diğerleri” dir. İngilizcede vs. veya vb. kısaltmaları yerine et cetera sözünün kısaltması olan etc. kullanılır ve her zaman önünde bir virgül, sonunda bir nokta bulunmalıdır.

You might be interested:  Türkiye Izlanda Maçı Hangi Tarihte?(Çözülmüş)

Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl yazılır?

8. Devlet adları büyük harfle başlar: Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Kırım Özerk Cumhuriyeti vb.

TV kısaltması nasıl yazılır?

Televizyon / tv. 3- Cins isimlere ek getirildiğinde, ekler kesme işareti ile ayrılmaz. 4- Ülke isimlerinin kısaltmalarında her harf büyük yazılır. Kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Hangi kısaltmaların sonuna nokta konur?

] Nokta kullanılan kısaltmalar da vardır. Bunlardan sonra getirilen ekler kesmeyle ayrılmaz: Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) gibi kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.

Dilekçeye T.C Kimlik yazılır mı?

İlgililerin dilekçelerine işlem yapan birimlerin düzenleyecekleri yazı, form, belge vb. yazışmalarda ilgililerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını zorunlu olarak kullanmaları gerekmektedir.

TC Kimlik Numaralı nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle TC şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı T.C. şeklinde olmalıdır.

T.C Kimlik Numaraları Nasıl Yazılır?

Kimlik No, on bir (11) haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır. Üzerinde basit bir pariteyle hata bulma özelliği bulunmaktadır; ilk 10 rakamın toplamının birler basamağı, 11. rakamı vermektedir.

Numara kelimesi nasıl kısaltılır?

nasıl ki neredeyse tüm dünyada yüzde işareti sayıdan sonra geliyor diye bizde de sayıdan sonra gelmek zorunda değilse, diğer dillerde numara sözcüğü için no kısaltması kullanılıyor diye bizde de no kısaltması kullanılmak zorunda değil. resmi yazışmalarda nu. şeklinde kısaltılması için talimat olan kısaltma.

Kurum adlarına gelen ekler nasıl yazılır?

Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının; Bakanlar Kurulunun, Danışma Kurulundan, Yürütme Kuruluna; Türkiye Büyük Millet

You might be interested:  Türkiye Adı Ne Zaman Ve Neden Verilmiştir?(Doğru cevap)

15 nolu nasıl yazılır?

Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek yazılır: 15., 56., XX.; 15 ‘inci, 56’ncı, XX’nci vb.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *