Categories Türkiye

Türkiye Çoçuk Hakları Sözleşmesini Ne Zaman Imzalandı?(En iyi çözüm)

Türkiye, 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladığı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi‘ne 9 Aralık 1994 tarihli ve 4058 sayılı TBMM Uygun Bulma Kanunu uyarınca taraf olmuş ve anılan Sözleşme Türkiye açısından onay belgelerimizin BM Sekretaryası’na tevdi edilmesini müteakip 4 Mayıs 1995 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Çoçuk Hakları Sözleşmesinde kaç madde vardır?

NOT: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.

Çoçuk Hakları Nelerdir hepsi?

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Çocuk sözleşmesinde yer alan maddelerden hangileri daha önemlidir?

Cevap: Bence en önemli maddesi, madde 6’dır. Madde 6′ da devletlerin, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul ettikleri söylenir. Bu madde en önemli maddedir. Çünkü bir çocuğun haklarını kullanabilmesi ve güzel bir hayata sahip olması için, önce o çocuğun yaşama hakkına sahip olması gerekir.

Birleşmiş Milletler Çoçuk Hakları Sözleşmesi nedir?

Çocuk hakları sözleşmesi çocukların yaşaması ve gelişmesi, ayrım gözetilmemesi, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve çocuk katılımını temel alan; çocuklara özgü hakların tamamını içeren sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.

You might be interested:  Türkiye Hangi Kıtalar Üzerinde Yer Almaktadır?(Çözülmüş)

Çocuğun sağlık hakları nelerdir?

Sağlık içinde gelişme ve yetişme hakkı vardır, bu amaçla kendisine ve annesine özel bakım ve korunma olanakları sağlanır. Bu olanaklar doğum öncesi ve doğum sonrası bakımı da içerir. Çocuğun yeterli beslenme, konut, eğlenme ve sağlık hizmetlerinde hakları vardır.

20 Kasım 1989 da Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sözleşmenin adı nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Çoçuk Hakları Nelerdir 20 tane 5 sınıf?

Sözleşmede yer alan diğer maddeler ise çocukların temel haklarından oluşur.

 • Eğitim Hakkı:
 • Mesleğini Seçme Hakkı:
 • Fikirlerini Geliştirme ve Beyan Etme Hakkı:
 • Mahremiyet Hakkı:
 • Şiddetten Korunma Hakkı:
 • Barınma Hakkı:
 • Dinlenme ve Eğlenme Hakkı:

Bir çocuğun evdeki hakları nelerdir?

4-5 Yaş Çocuğunun Ev İçinde Alabileceği Sorumluluklar

 • Sofrayı kurmak.
 • Yemek hazırlamada yardımcı olmak.
 • Havluları katlamak.
 • Kendi kıyafetlerini seçmek, giyinmek ve soyunmak.
 • Alınan yiyecekleri buzdolabına yerleştirmek.
 • Çorapları alçak bir yere asmak.
 • Renkli çorapları eşlemek.
 • Sandviç yapmak.

Çoçuk hakları ihlalleri nelerdir örnekler?

ÇOCUK HAKLARI Bugün, dünyanın birçok yerinde var olan insan hakları ihlalleri, çocuk boyutunda daha geniş kapsamlı ve büyüyerek, müdahale edilmesi daha zor bir şekilde yer almaktadır.

Çoçuk hakları nedir kısaca?

Fikir edinmen açısından sözleşmede yer alan maddeler kapsamında çocuk hakları nelerdir, kısaca bahsedelim!

 • Yaşama ve gelişme hakkı,
 • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı,
 • Sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı,
 • Eğitim hakkı,
 • İnsani şartlarda yaşam hakkı,
 • İstismar ve ihmalden korunma hakkı,
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *