Categories Türkiye

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?(Soru)

Çalışma Bakanlığı’nın web sitesi üzerinden online olarak başvuru yapılması gerekmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde belgeleri ve çalışma izni başvurusunu inceler. İncelemenin akabinde başvurunun sonucu online olarak bildirir.

Türkiyede çalışma izni nasıl alınır?

ÇALIŞMA İZNİ MÜRACAATI NEREYE YAPILIR? Çalışma izni almak isteyen yabancı ülke vatandaşları yurt içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışında ise vatandaşı oldukları ya da yasal olarak yaşadıkları ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına başvuru yapabilirler.

Süresiz çalışma izni nasıl alınır?

SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ Yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği emniyet makamlarından alınacak belge ile kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir.

Türkiye çalışma vizesi kaç günde çıkar?

Usulüne uygun olarak yapılan çalışma izni başvuruları, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılır. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksik evrakların tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir.

You might be interested:  Birleşmiş Milletler Türkiye Ne Zaman Katıldı?(Soru)

Çalışma izni nasıl alınır 2020?

Çalışma İzni Nasıl Alınır 2020

  1. – Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.
  2. – Son yıla ait, vergi dairesi ya da Mali Müşavir onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu.
  3. – Güncel Faaliyet Belgesi.
  4. – Şirketin SGK e-bildirge kullanıcısına ait e-imza.
  5. – 26 Haneli SGK işyeri tescil numarası

Oturma ve çalışma izni nasıl alınır?

Oturma izni almak online sistem üzerinden yapılmaktadır. Göç idaresinin online sitesi üzerinden e-ikamet aracılığı ile oturma izni başvuru yapılabilmektedir. Başvuruyu gerçekleştirmek için e-ikamet sayfasında bulunan “İlk Kez İkamet İzni Başvurusu Yapıyorum” butonu kullanılmalıdır.

Yabancılara çalışma izni nasıl alınır?

En az altı ay geçerli bir oturma iznine sahip olan yabancılar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına E Devlet üzerinden Online başvuruda bulunulur, Yabancının geçerli ikamet iznine sahip olmadığı durumlarda ikamet ettiği ülkenin ya da yasal bir ikametinin olduğu başka bir ülkenin Türk Büyük Elçiliği veya

Süresiz çalışma izni kimlere verilir?

Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerde aksi belirtilmediği sürece, Türkiye’de en az 8 yıl kesintisiz ve yasal olarak ikamet eden ve en az 6 yıl yasal olarak çalışmış yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir.

Çalışma iş izni süresi en fazla kaç gün olabilir?

İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, b) Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, c) Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden, az olamaz.

Çalışma izni nasıl çıkartılır?

* E devlet sistemine giriş yapınız. * Arama boşluğu kısmına E-Başvuru yazınız. * Ekranda gözüken Başvuru Türü bölümünden Çalışma Muafiyet İzin İşlemleri bölümünü seçiniz. Ardından Alt Başvuru Türü için Çalışma İzin Belgesi Verilmesi kısmını seçiniz.

You might be interested:  Türkiye Hangi Saat Diliminde 2018?(Çözülmüş)

Çalışma vizesi ne kadar sürede çıkar?

Çalışma İzni Kaç Günde Çıkar? E-devlet üzerinden Bakanlığa yapılan online başvurusu neticesinde, başvuru sonuçları en geç 30 gün içerisinde bildirilir. Kilit personel konumundaki yabancı uyruklu çalışanlar için bu süre 15 gündür. Eksik belge tespiti halinde en fazla 5 gün süre verilir.

Türkiye çalışma vizesi ne kadar?

Harçlar ikamet izni harçlarının aksine sabit olarak belirlenmektedir. 2021 çalışma izni harcı yurt içi başvuruları için 932,90 TL ve bunun yanı sıra bir de 110,00 TL ikamet kartı ücreti çıkmaktadır.

Işçi vizesi kaç günde çıkar?

Vize başvurusu normal koşullarda başvuru işleminin tamamlanmasından sonraki 5 gün içinde sonuçlanır. (iDATA Kadıköy, Bursa ve Trabzon şubelerinden yapılan başvurular için 2 iş günü eklemek gerekmektedir.) Türkiye dışındaki bazı ülke vatandaşları için vize işleminin sonuçlanma süresi yaklaşık 15 gündür.

Çalışma izni nasıl alınır 2021?

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? “29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden ‘görev belgesi’ başvurusunda bulunacak.

Mülteci çalışma izni nasıl alınır?

Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu vatandaşların çalışması 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa göre, izne tabiidir. Beyaz renkli uluslararası koruma kartınızı aldıktan sonra üzerinden 6 ay geçtiği takdirde, çalışma izni başvurusu yapabilirsiniz.

Bir ülkede çalışma izni nasıl alınır?

Yabancı Çalışma İzni Nasıl Alınır? Yabancı çalışma izni www.turkiye.gov.tr üzerinden Yabancı Çalışma İzinleri Otomasyon Sistemi’ne giriş yapılarak gerçekleştirilir. Başvuru yabancının kendisi tarafından değil işveren veya yasal temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *