Categories Türkiye

Kastamonu Türkiye Haritasında Nerede?(En iyi çözüm)

Kastamonu ili Türkiye‘nin kuzeyinde yer alan Karadeniz bölgesinin batıya yakın kesiminde yer almaktadır. Kuzeyi tamamen Karadeniz kıyısı olan Kastamonu, doğusunda Sinop, güneydoğusunda Çorum, güneyinde Çankırı, batısında da Karabük ve Bartın illeriyle komşudur.

Kastamonu Hangi şehre yakın?

Kastamonu ili Karadeniz Bölgesinde yer almaktadır. Kastamonu; Karabük, Bartın, Çankırı, Çorum ve Sinop illeri ile komşudur.

Türkiye haritasında Kastamonu ili hangi ana yöndedir?

Kastamonu ili Türkiye ‘nin kuzey kıyısında yer alır. Karadeniz Bölgesi’nin batısındadır. Şehir merkezi sahil kesiminde değil, iç kısımda yer alır. Doğusunda Sinop’a, güney doğusunda Çorum’a, güneyinde Çankırı’ya, batısında ise Bartın ve Karabük’e komşudur.

Kastamonu halkı nereden göç etmiştir?

Büyük ihtimalle Transkafkasya kökenli olan bu kavimler yakın akrabaları olan Hititler ve Luwiler ile aynı çağlarda Anadolu’ya gelmiş ve bu bölgeye yerleştikleri düşünülmektedir. MÖ II. Binin sonlarında bölgedeki kültürel yapı Kastamonu ‘nun Devrekâni ilçesi sınırlarındaki Kınık kazıları ile ortaya konmuştur.

Kastamonu Doğanyurt nereye yakin?

DOĞANYURT BELEDİYESİ RESMİ WEB SİTESİ Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Kastamonu İli’ne bağlı bir ilçe olan Doğanyurt, doğusunda İnebolu, batısında Cide, güneybatısında Şenpazar, güneyinde Azdavay ve Küre ilçeleri ve kuzeyinde de Karadeniz ile çevrilidir.

Kastamonu merkez ilçesi hangisi?

Kastamonu ilinin ilçeleri şunlardır: Merkez. Abana.

Kastamonu’ya Türkler nereden geldi?

Prehistorik çağlardan sonra havalinin (Paflagonya’nın) bilinen Sümerlerin en eski bir kolu olan Gaslar (Gaşka Türkleri )’dır. Kastamonu ‘nun ilk defa Türklerin eline geçmesi Danişmentliler zamanında Ahmet Gazinin Oğlu Gümüş tekin devrinde “1105 yılında” gerçekleşmiştir.

You might be interested:  Türkiye Fiziki Haritada Hangi Yeryüzü Şekillerini Bulabiliriz?(Doğru cevap)

Kastamonu ilçeleri nelerdir?

Kastamonu ilinin deniz kıyısında olan ilçeleri; Cide, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt, Doğanyurt ve İnebolu’dur. İç kısımda bulunan ilçeleri; Ağlı, Pınarbaşı, Şenpazar, Tosya, Taşköprü, Hanönü, Devrekani, Azdavay, Araç, Küre, Merkez, İhsangazi, Seydiller ve Daday’dır.

Kastamonu deniz var mı?

Kastamonu Karadeniz’e 170 km’lik bir sahil şeridi bulunan ve bu noktada ülkemizin Karadeniz’e en geniş sahili olan ilidir. Bu sahil şeridi üzerinde Kastamonu ‘nun, Cide,Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin olmak üzere 6 ilçesi bulunmaktadır.

Kastamonu önceden nereye bağlıydı?

Eskiler ‘Üsküdar’a kadar Kastamonu ‘ dermiş. Yani İstanbul’dan sonrasına Kastamonu denirmiş.

Kastamonu’nun ilçelerini sayar mısın?

KASTAMONU ilçeleri alfabetik sırasına göre ABANA, AĞLI, ARAÇ, AZDAVAY, BOZKURT, CİDE, ÇATALZEYTİN, DADAY, DEVREKANİ, DOĞANYURT, HANÖNÜ, İHSANGAZİ, İNEBOLU, KÜRE, MERKEZ, PINARBAŞI, SEYDİLER, ŞENPAZAR, TAŞKÖPRÜ, TOSYA, ilçeleridir.

Kastamonu’nun kökeni nereden geliyor?

Bir görüşe göre Kastamonu şehri ismini, Hitit döneminde aynı bölge için kullanılan Kastama isminden almıştır. Kastama ismi zamanla Kastamonu ‘ya dönüşmüştür. Bir başka görüşe göre Kastamonu şehri ismini, Gas ve Tumanna kelimelerinin birleşiminden almıştır.

Kastamonu hangi soydan gelir?

Kastamonu Yirmidört Oğuz boyunun neredeyse tamamına yurt olmuştur. Bunlar başlıca: Alpı, Alpoğut, Danişmendli, Kıpçak, Korluk, Çiğil, Yağma gibi Türk boyları Kastamonu ‘ya yerleşmiştir.

Kastamonulular Ermeni mi?

Kastamonu: Kastamonu tarihinde Ermenilerin ozel bir yeri vardir. Onceleri pekçok koyun bulundugu Kastamonu ‘da simdi tek bir Ermeni bile kalmadi. Kastamonu Ermenileri Erivan ve Nahçivan’da goç ederek buraya yerlesmislerdi.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *